Wyjątkowe miasto Łódź

Łódź, miasto o wyjątkowej historii, z biednego miasteczka stała się centrum polskiego przemysłu włókienniczego, dziś ośrodek kulturalny i akademicki. Żyjemy i pracujemy w Łodzi, czasem wypuszczamy się w jej okolice. Dziś, podróżny może ominąć Łódź, jechać obwodnicami, autostradami i nie zobaczyć naszego wyjątkowego miasta. Natomiast my jesteśmy pewni, że tutaj trzeba przyjechać i zrobić porządną przerwę w podróży. Bo Łódź to miasto wyjątkowo wyjątkowe.

Historia miasta sięga 1332, kiedy to o pojawiły się o nim pierwsze wzmianki, przywilej lokacyjny nadał jej Władysław Jagiełło w 1423 roku. Początkowo był to rejon rolniczy, niezbyt zamożny, dopiero wiek XIX przyniósł Łodzie erę rozwoju, kiedy to miasto przekształciło się liczący się ośrodek przemysłu włókienniczego. Dzięki temu, że 1820 roku zaliczono ją do miast fabrycznych. już w 1825 roku uruchomiono tutaj pierwszą przędzalnię bawełny. W Łodzi, w 1839 roku zainstalowano pierwszą w kraju maszynę parową na użytek przemysłu tekstylnego, w 1855 pojawiła się tu pierwsza przędzalnia mechaniczna, jedenaście lat później, pierwsza tkalnia mechaniczna.

Miasto stanowiło tygiel narodowościowy. Osiedlały się tu rzesze biednych chłopów i mieszkańców okolicznych miasteczek, skruszonych nie tyle wizją bogatego życia, ile pracy zarobkowej i zarobków pozwalających przeżyć, pojawiali się bogaci inwestorzy i przemysłowcy z całej Europy. Łódź co dziesięć lat podwaja liczbę ludności, a kapitał się koncentrował, rodukcja się zwiększała. Prosperity i rozwój miasta zahamowała I wojna światowa, a okres międzywojenny to lata nieustannego kryzysu.

W przededniu II wojny światowej w mieście niemal 35% stanowiła ludność żydowska. Dlatego też w Łodzi utworzono getto, które powstało w 1940, a przebywało w nim ponad 300 000 osób, z których wolności doczekało 900. Likwidacja getta nastąpiła w ‘44. W Łodzi znajdował się też obóz dla Cyganów, oraz obóz w którym męczono i wynaradawiano polskie dzieci. Z uwięzionych w nim 12 000 maluchów, śmierć znalazło ponad 6 tysięcy. W Łodzi, w czasach okupacji, męczeńską śmiercią zginęło 120 tysięcy Polaków oraz 300 tysięcy Żydów.

Zniszczenia wojenne nie były ogromne, większość budynków ocalała, jednak miasto poniosło ogromne straty materialne. Hitlerowcy zrabowali maszyny, urządzenia, surowce i wyroby gotowe, bogate domy przemysłowców zostały zrujnowane.
Po wojnie miasto stało się zastępczej stolicą państwa. ZOstało zmodernizowane jako ośrodek przemysłowy, ale też nabierało znaczenia jako ośrodek akademicki i naukowy. Dziś można powiedzieć, że Łódź kulturą stoi.

Co warto zobaczyć w Łodzi? W dawnej fabryce Ludwika Geyera Centralne Muzeum Włókiennictwa, jedyne takie w kraju, Triennale Tkaniny, cieszące się międzynarodowym uznaniem. Księży Młyn, czyli miasto fabrykanckie, które posiadało nawet własną straż pożarną i szpital. Tutaj znajduje się siedziba Muzeum Sztuki, ale też kolekcja malarstwa dawnego. W Parku Źródliska znajdziesz oryginalne gatunki roślin, przywiezione tu w XIX wieku, a także Palmiarnię, w której znajduje się ponad 2400 gatunków egzotycznych roślin, umieszczonych na 1100 metrach kwadratowych. Niedaleko ma swoją siedzibę łódzka Filmówka oraz Muzeum Kinematografii.
Jako, że mówi się, że Łódź leży nad Piotrkowską, to całe niemal życie kulturalne tętni wzdłuż tej najdłuższej ulicy i arterii miasta. Tutaj znajdują się restauracje, kawiarnie, sklepy, pracownie artystyczne, które ulokowane są w odnowionych starych tkalniach i przędzalniach z XIX wieku.